Strawberry Publishing utvider

Vi har gleden av å ønske Markus Midrè og Gina Stene velkommen til Strawberry Publishing.

Forfatter og lyriker Markus Midré (43) blir redaktør i forlagene Armada og Capitana med særlig ansvar for nye talenter, mens Bestselgerforlagets salgs- og markedsansvarlig Gina Stene (31) er hentet til en nyopprettet stilling med ansvar for massemarkedet.

Foruten en aktiv litterære karriere har Midré vært leder av Det litterære rådet i Den norske Forfatterforening. Som redaktør i Strawberry Publishing vil hovedfokuset være på det skjønnlitterære forlaget Armada og utvikling av nye litterære talenter.

Gina Stene ansatt som ny massemarkedsansvarlig i Strawberry Publishing. Hun har 8 års erfaring fra bokbransjen og kommer fra stillingen som salgs- og markedsansvarlig i Bestselgerforlaget, og har utdannelse fra BI i Oslo og Gateway College i New York.

Fra venstre: Forlegger Jonas Forsang, Gina Stene og Salgs- og markedssjef Julie Eikemo Prestø.