4

På Canoa utgir vi bøker for barn og ungdom. Manus kan sendes til canoa@strawberrypublishing.no.

Canoa bøker

Dinosaurmysteriene

Jakten på den siste dinosauren

Lurifaksmysteriene

Operasjon Lurifaks

Operasjon Radius

Jakten på trollmannens bok

Operasjon Svartskog

Operasjon Skrotnisse

Canoa forfattere

Jørn Lier Horst

Hans Jørgen Sandnes