Operasjon Rød sløyfe

Dinosaurmysteriene

Jakten på den siste dinosauren

Lurifaksmysteriene

Operasjon Lurifaks

Operasjon Radius

Jakten på trollmannens bok

Operasjon Svartskog

Operasjon Skrotnisse