Anemone-logo-avlang-svart-CMYK

Anemone skal gi ut bøker som berører; fortellinger som kaller på både tårer og latter, gjerne i kombinasjon. Hovedvekten vil ligge på det vi med et samlebegrep kan kalle feelgood, en sjanger som spenner bredt og har et stort og entusiastisk publikum som det er et privilegium å få lov til å dele nye leseropplevelser mer.

Bøker fra Anemone

Syersken fra Paris

Den magiske timen

Tre ting om Elsie

Ingemar Modigs oppvåkning

Villa Havbris

Kvinnen i den hvite kimonoen

Jenta på maleriet

Det siste toget til London

Ett skritt om gangen

Den franske fotografen

Anemones forfattere

Iona Grey

Mikael Bergstrand

Renita D’Silva

Caroline Säfstrand

Ana Johns

Meg Waite Clayton

Katherine Center

Natasha Lester