Anemone-logo-avlang-svart-CMYK

Anemone skal gi ut bøker som berører; fortellinger som kaller på både tårer og latter, gjerne i kombinasjon. Hovedvekten vil ligge på det vi med et samlebegrep kan kalle feelgood, en sjanger som spenner bredt og har et stort og entusiastisk publikum som det er et privilegium å få lov til å dele nye leseropplevelser mer.

Bøker fra Anemone

Siste toget til London

Ett skritt om gangen

Den franske fotografen

Anemones forfattere

Meg Waite Clayton

Katherine Center

Natasha Lester